Limfna drenaža

Limfna drenaža je terapijska masaža. Limfnom drenažom se najbolje ubrzava limfna cirkulacija i elimiše  otok iz  tkiva. Manuelnom limfnom drenažom  specifičnim  pokretima ruku koji se ritmično ponavljaju ravnomerno  povećavajući  i  smanjujući  pritisak povećava se protočna sposobnost limfnih sudova.  Intezitet  pritiska je veoma  bitan.  Treba  da bude toliki  da  deluje  na kožno  i potkožno  tkivo,  a na mišiće skoro  nikako.  Ako je  pritisak prejak limfa prolazi kroz zidove limfnih sudova i protok se onemogućava, tj. otok se povećava. Nakon tretmana limfne drenaže telo se oseća lakše, kao da je izgubilo „tegove“, a otoci i bolovi nestaju.

TRETMAN

CENA

Limfna drenaža - 30 min

2000

Limfna drenaža - 45 min

2500