Terapeutska masaža

Terapeutska masaža ima za cilj da proizvede određene terapijske efekte i benefite. Terapeutska masaža je obično umerenog intenziteta. Pritisak je nešto između relaks i sportske masaže. Deluje snažno na organizam direktno mehanički na tkivo i  preko receptora na refleksne zone i organe. Pojačava se cirkulacija i ubrzava metabolizam. Omogućava bržu eliminaciju otoka i odnošenje štetnih produkata metabolizma zaostalih u tkivu sa kompromitovanom cirkulacijom.

TRETMAN

CENA

Terapeutska masaža, parcijalna - 40 min

2500

Terapeutska masaža - 70min

4500